Thông báo:

Đào tạo đại học chính quy

Các ngành đào tạo

STT Các ngành đào tạo Đại học chính quy
01 Cử nhân Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí
02 Cử nhân Chất lượng cao (Vật lý, Toán Ứng dụng, Công nghệ thông tin)
03 Cử nhân Quản trị Kinh doanh