Thông báo:

Đào tạo sau đại học

Các ngành liên kết đào tạo

STTCác ngành đào tạo Cao họcLịch tuyển sinh
01 Thạc sĩ quản trị kinh doanh từ 15/8 đến hết ngày 10/10/2014 
02 Thạc sĩ Quản lý và Phát triển du lịch