Thông báo:

Hình thức đào tạo ngoại ngữ

Các chương trình đào tạo ngoại ngữ

STT Các chương trình đào tạo ngoại ngữ
01 Tiếng Anh TOEFL iBT
02 Tiếng Anh IELTS
03 Tiếng Hàn Quốc
04 Tiếng Anh Giao tiếp