Thông báo:

GIỚI THIỆU

Trung tâm Giáo dục Quốc tế (TTGDQT - ĐHH) thành lập theo quyết định số 1085/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế, tiền thân là Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ được thành lập theo quyết định số 1567/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 7 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, là đơn vị sự  nghiệp có thu, trực thuộc Đại học Huế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for International Education of Hue University.

Tên viết tắt là: CIE-HUE.

Chức năng

Trung tâm có chức năng tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao đối với các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ theo các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài của Đại học Huế đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nguồn tiến sĩ, thực hiện tư vấn và cung cấp thông tin tuyển sinh có liên quan đến việc tuyển chọn học viên gửi đi đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh, bồi dưỡng các kỹ năng học thuật và các kỹ năng bổ trợ cho chương trình tiền tiến sĩ.

Nhiệm vụ

- Trang bị kiến thức ngoại ngữ theo yêu cầu thi tuyển vào cao học và Nghiên cứu sinh trong nước và gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

- Bồi dưỡng kiến thức về phương pháp nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, cách viết báo cáo khoa học bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, các hiểu biết cơ bản về văn hóa nước ngoài và các thủ tục xin visa các nước đến học.

- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, các quy định đối với lưu học sinh ở nước ngoài và các hoạt động định hướng trước khi ra nước ngoài học tập.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức tin học và các phương pháp luận nghiên cứu khoa học cho các đối tượng học viên khi có nhu cầu.

- Tổ chức các cemina, hội thảo du học để cung cấp thông tin, tư vấn du học theo các tiêu chí và yêu cầu tuyển chọn của các trường đại học ở nướcngoài.

- Khai thác và cung cấp thông tin các nguồn học bổng nước ngoài.

- Hợp tác trao đổi chuyên môn và chuyên gia với các nước có chương trình liên kết.