Thông báo:

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế

Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for International Education of  Hue University.

Tên viết tắt là: CIE-HUE.

Địa chỉ: số 04 Lê Lợi, TP Huế

Số điện thoại: 054.3848561

Fax: 0543.834832.

Website: http://cie.hueuni.vn

Email : ciehueuniversity@gmail.com

 

Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Giáo dục Quốc tế:

Tiền thân của Trung tâm Giáo dục Quốc tế là Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ được thành lập theo quyết định số 1567/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 7 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 08 tháng 9 năm 2015 được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế (TTGDQT - ĐHH) theo quyết định số 1085/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế.

Qua 10 năm phấn đấu xây dựng và phát triển Trung tâm đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đại học Huế trong công tác đào tạo.

Đến nay trung tâm đã có 113 sinh viên được cấp bằng cử nhân gồm các chương trình đào tạo cho cử nhân chất lượng cao, ngành học: toán ứng dụng, công nghệ thông tin, vật lý, Quản trị du lịch và Công nghệ; 57 học viên được cấp bằng thạc sĩ gồm các chương trình đào tạo Quản lý và Phát triển du lịch, Quản trị kinh doanh thuộc các chương trình liên kết đào tạo với các trường Đại học nổi tiếng như Đại học Khoa học và Ứng dụng IMC-Krems, Cộng hòa Áo, Đại học Belarus. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm từng bước bắt kịp chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường Đại học tiên tiến trên thế giới; quốc tế hóa kiến thức cho người học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai.

Hiện tại, Trung tâm hoạt động với đội ngũ cán bộ viên viên chức cùng với đội ngũ giảng viên cộng tác viên trong và ngoài Đại học Huế, được đào tạo từ nhiều nơi trên thế giới, có nhiều kinh nghiệm, trình độ và chuyên môn cao. Đây là một trong những điều kiện chính để Trung tâm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội.

Mục tiêu mà Trung tâm Giáo dục Quốc tế muốn hướng đến là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, quản lý, kinh doanh…nhằm đáp ứng được nguồn nhân lực trẻ có trình độ góp phần cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước.